- A2 (Motosiklet) Sorulari
   
 
  A2 (Motosiklet) Soruları
 


A1-A2 SORULARI

1- Motosiklette motorun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çevirmek.
b)Yakıttan elde ettiği mekanik enerjiyi ısı enerjisine çevirmek
c)Akümülatörden aldığı enerjiyi durgun enerjiye çevirmek
d)Akümülatörden aldığı enerjiyi ısı enerjisine çevirmek
 
2- Motorlar yakıt çeşitlerine göre nasıl sınıflandırılır?
a)Mazot ve fuel oil            b)Dizel ve fuel oil
c)Benzin,dizel ve lpg         d)Gaz yağı ve mazot
 
3- Motorlar soğutma sistemlerine göre nasıl sınıflandırılır?
a)Su ve hava soğutmalı       b)Su ve benzin soğutmalı
c)Su ve yağ soğutmalı         d)Su ve motorin soğutmalı
 
4- Motorlar çalışma zamanlarına göre nasıl sınıflandırılır?
a)Bir ve üç zamanlı        b)İki ve dört zamanlı
c)Bir ve dört zamanlı      d)İki ve beş zamanlı
 
5- Benzinli bir motor için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)Sıkıştırılmış olan benzin ile hava enjektörle ateşlenir
b)Sıkıştırılmış olan benzin buji ile ateşlenir
c )Sıkıştırılmış olan benzin ile hava karışımı buji ile ateşlenir
d)Sıkıştırılmış olan hava buji ile ateşlenir
 
6- Buji ile ateşlemeli motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır?
a)İspirto      b)Gaz yağı       c)Benzin-Ipg        d)Motorin
 
7- Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarından biridir?
a)Şaft        b)Aks          c)Piston          d)İstavroz dişlisi
 
8- Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarından biridir?
a)Ayna dişlisi                 b)Kavrama (debriyaj)
c )İstavroz dişlisi            d)Karbüratör
 
9- Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarından biridir?
a)Rot başı         b)Diferansiyel    c)Buji    d)Rotil
 
10- Hava soğutmalı motoru su soğutmalı motordan ayıran özelliklerden biri aşağıdakilerden hangisidir?
a)Radyatörün olmamasıdır        b)Silindir kapağının olmamasıdır
c )Akümülatörün olmamasıdır    d)Bujilerin olmamasıdır
 
11-Motora gerekli olan benzin hava karışımını ayarlayan parça aşağıdakiler­den hangisidir
a)Distribütör                  b)Egzost manifoldu
c)Karbüratör                  d)Benzin otomatiği
 
12-Karbüratöre giren havayı temizleyen parça aşağıdakilerden hangisidir?
a)Benzin filtresi               b)Hava filtresi     c)Yağ filtresi    d)Su filtresi
 
13-Motorun devri arttıkça dinamodan çıkan fazla akımı ve voltajı ayarlayıp devreye ve aküye gönderen parça aşağıdakilerden hangisidir?
a)Distribütör                 b)Kondansatör (Meksefe)
c)Endüksiyon bobini       d)Konjektör (regülatör)
  
14-Akümülatörün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Motor çalışmazken ışık ve özel alıcıları çalıştırmak
b)Motor çalışmazken diferansiyeli çalıştırmak
c)Motor çalışmazken yağlamayı sağlamak
d)Motor çalışmazken vites kutusunu çalıştırmak
 
15-Motor çalıştığı sürece yağlamanın olup olmadığı aşağıdaki parçaların hangisinden anlaşılır?
a)Motor yağ çubuğundan         b)Motor yağ göstergesinden
c)Motor yağ karterinden          d)Motor yağ müşüründen
 
16-Motor çalışırken yağ göstergesinden herhangi bir anormallik görüldüğün­de ne yapılır?
a)Motor devri yükseltilir    b)Motor rölantide çalıştırılır
c)Motor devri düşürülür    d)Motor hemen durdurulur
 
17-Motor yağının kontrolü yapılırken yağ, yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?
a)Yağ çubuğunun iki çizgi arasında        
b)Yağ çubuğunun üst çizgisinde
c)Yağ çubuğunun alt çizgisinde  
d)Yağ çubuğunda hiç görülmemeli
 
18-Motor yağlama yağı seviyesi normalin çok altında iken çalıştırılacak olursa ne olur?
a)Motor çok soğur                b)Motor ısınır yanar
c)Motor yakıtına yağ karışır    d)Motor suyuna yağ karışır
 
19-Motosiklet kullanma kılavuzuna göre belli kilometre dolunca aşağıdakiler­den hangisi değiştirilir?
a)Fren hidroliği            b)Soğutma antifrizi
c)Soğutma suyu           d)Motor yağı
 
20-Akümülatörün bakımında hangisi yapılır?
a)Akümülatörün tamamı saf su ile doldurulur
b)Plakaların 1 cm altına kadar saf su konulur
c)Plakaların 1 cm üzerine kadar saf su doldurulur
d)Plakaların ortasına kadar saf su konulur
 
21-Akümülatörün bakımında aşağıdakilerden hangisi yapılır?         
a)Suyu boşaltıp yağlanır            
b)Plakaları temizlenir
c)Suyu boşaltıp içi temizlenir         
d)Kutup başlarının  oksitleri temizlenir
 
22-Akümülatörün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?
a)Asit        b)İspirto          c)Saf su            d)Antifriz
 
23-Akümülatörün bakımında neye bakılır?
a)Eleman kapak deliklerinin açık olup olmadığına
b)Elemanlar içersindeki antifriz seviyesine
c)Elemanlar içersindeki ispirto seviyesine
d)Plakaların temiz olup olmadığına
 
24-Motor çalışmazken kontak anahtarı ateşleme durumunda açık unutulursa ateşleme sisteminde görülebilecek arızalardan biri hangisidir?
a)Bujilerin yanması                   b)Konjektörün yanması
c)Endüksiyon bobinin yanması     d)Flaşörün yanması
 
25-Motor çalışmazken kontak anahtarı ateşleme durumunda açık unutulursa ateşleme sisteminde görülebilecek arızalardan biri hangisidir?
a)Regülatörün yanması    b)Platinin yanması
c)Bujilerin yanması         d)Flaşörün yanması
 
26-Motosiklet kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir?
a)Buji       b)Rot       c)Şaft       d)Aks
 
27-Motosiklet kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir?
A)Mafsal      b)Platin      c)Aks       d)İstavroz
 
28-Ateşleme sisteminde aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılır?
a)Eksantrik        b)Buji    c)Krank mili d)Piston
 
29-Ateşleme sisteminde aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılır?
a)Platin         b)Eksantrik      c)Şaft       d)Rot
 
30-Ateşleme sisteminde aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılır?
a)Şaft           b)Avans        c)Balans        d)Rot
 
31-Buji ayarları yanlış yapılmış bir motorun egzost dumanı hangi renkte çıkar
a)Mavi            b)Kırmızı         c)Siyah            d)Sarı
 
32-Bir motosikletin egzost dumanı siyah renkte çıkıyorsa aşağıdakilerden hangisine bakılır?
a)Yağ seviyesine          b)Vantilatörüne
c)Soğutma suyuna        d)Hava filtresine
 
33-Bir motosikletin egzost dumanı siyah renkte çıkıyorsa muhtemel arıza     aşağıdakilerden hangisidir?
a)Motor ısısı artmıştır       b)Karışım oranı bozulmuştur
c)Motor yağı kirlenmiştir   d)Motor yağı kalınlaşmıştır
 
34-Motorda hava filtresi tıkalı ise motor hangi karışımla çalışır?
a)Normal karışımla         b)Zengin karışımla
c)Fakir karışımla            d)Az karışımla
 
35-Yakıt sisteminde aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılır?
a)Buji            b)Rölanti        c)Debriyaj           d)Platin
           
36-Motosiklet kullanırken yakıttan tasarruf etmek için ne yapılır?
a)Hava filtresi temizlenir         b)Yağ filtresi temizlenir
c)Mazot filtresi temizlenir        d)Benzin filtresi temizlenir
 
37-Motor ayarları bozulmuş bir motosiklette fazla yakıt sarfiyatı nasıl anlaşılır?
a)Mavi egzost dumanından          b)Siyah egzost dumanından
c )Sarı egzost dumanından          d)Beyaz egzost dumanından
 
38-Motosikletin farlarından biri veya hiçbirinin yanmamasının sebebi aşağı­dakilerden hangisidir?
a)Ampermetre arızalanmıştır       
b)Yakıt göstergesi arızalanmış olabilir
c)Sigorta atmış olabilir   
d)Voltmetre arızalanmış olabilir
  
39-Motosikletin sinyal lambaları çalışmıyorsa arıza aşağıdakilerden hangisidir?
a)Konjektörde      b)Bujilerde     c)Alternatörde      d)Flaşörde
 
40-Sigorta yanmış ise ne yapılır?
a)Bakır tel ile sarılır        b)Yenisi ile değiştirilir
c)Çelik tel ile sarılır        d)Sigara kağıdı sarılır
 
41-Motosikletin farı yanmıyorsa aşağıdakilerden hangisi arızalıdır?
a)Konjektör     b)Endiksüyon bobini    c)Far anahtarı         d)Buji
 
42-Motosikletin sinyal lambalarından biri yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Endüksiyon bobini yanmıştır     b)Alternatör yanmıştır
c)Lamba yanmıştır                     d)Konjektör yanmıştır
 
43-Motosiklette fren lambasının yanmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Fren hidroliği fazladır               b)Fren müşürü arızalıdır
c )Fren sisteminde hava vardır     d)Fren pedalı zayıftır
­
44-Motosiklette viteslere geçişte zorluk çekiliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Emme manifoldu hava alıyordur    b)Egzost supabı arızalıdır
c)Kavrama (debriyaj) ayırmıyordur   d)Emme supabı arızalıdır
 
45-Vites değiştirirken vites kutusundan ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Fren pedalına tam basılmamıştır
b)Debriyaj (kavrama)tam ayırmıyordur
c)Gaz pedalına tam basılmamıştır
d)Jikle düğmesi çekik kalmıştır
 
46-Motosiklette vites kutusunun bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisine bakılır?
a)Yağına      b)Asidine       c)Antifrizine      d)Elektrolitine
 
47-Elektrik devresinde alıcıları ve tesisatı kısa devreden doğacak tehlikeye karşı koruyan parça aşağıdakilerden hangisidir?
a)Konjektör       b)Alternatör        c)Meksefe         d)Sigorta
 
48-Aşağıdakilerden hangisi aktarma organı elemanıdır?    
a)Motor    b)Amortisör    c)Kavrama(debriyaj)    d)Rot
 
49-Motosikletin kampanası el ile kontrol edildiğinde aşırı derecede ısınmışsa bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Diferansiyel ayarı bozuktur       b)Fren ayar! bozuktur
c)Vites kutusu ayarı bozuktur      d)Motor ayarı bozuktur
 
50-Fren yapıldığı halde motosikletin hızı azalmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Diferansiyel arızalıdır               b)Fren balataları aşınmıştır
c)Aks arızalıdır                          d)Kavrama ayan bozuktur
 
Cevap anahtarı:
 1-a     2-c     3-a     4-b    5-c     6-c     7-c    8-d     9-c   10-a
11-c   12-b   13-d   14-a   15-b   16-d   17-a   18-b   19-d   20-c   
21-d   22-c   23-a   24-c   25-b   26-a   27-b   28-b   29-a   30-b   
31-c   32-d   33-b   34-b   35-b   36-a   37-b   38-c   39-d   40-b   
41-c   42-c   43-b   44-c   45-b   46-a   47-d   48-c   49-b   50-b
 
   Başa Dön
  Bugün 3 ziyaretçi (67 klik) kişi burdaydı!