- Motor Ders Notlari
   
 
  Motor Ders Notları
 

TEPECİK SÜRÜCÜ KURSU-MOTOR DERS NOTLARI
MOTORUN TANIMI VE TARİFİ(Soru ve Cevapları)

1- Bir araçta motorun görevi nedir?( İçten yanmalı motorlarda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?)
 a-Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çevirmektir
2- Zamanlara göre motorlar kaça ayrılır
 a-2 ve 4 Zamanlı motorlar olmak üzere 2’ye ayrılır
3- Yakıt Türüne göre Motorlar kaça ayrılır?
 a-Benzinli Motorlar, Dizel Motorlar ve L.P.G ile çalışan motorlar
4- Araçlar üzerinde bulunan motorlar aşağıdakilerden hangisidir?
 a-İçten yanmalı motorlar
5- İçten yanmalı motorlarda hangi yakıtlar kullanılır?
 a-Benzin,Mazot veya Motorin, L.P.G    
6- Soğutma şekillerine göre motorlar kaça ayrılırlar?
 a-Hava ve Su soğutmalı motorlar diye ikiye ayrılırlar­
7- Dört zamanın oluşum sırası hangisidir?
   a-Emme - Sıkıştırma - Ateşleme - Eksoz zamanı
8- Aşağıdakilerin hangisi motorun parçalarından biridir?
 a-Krank mili   b-Piston   c-Eksantrik mili
 d-Enjektör   e-Distribütör vs. f-Emme manifoldu
 g-Eksoz manifoldu
9- Motorda yapılan en önemli ayarlardan biri hangisidir?
 a-Supab ayarı
10- Silindir Bloğunun görevi nedir?
 a- Krank mili ve Pistonlara yataklık yapmak
11- Eksantrik (Kam) Milinin görevi nedir?
a-Supabları hareket ettirmek ­
12-2 Zamanlı motorlarda pistonun kaç hareketinde bir iş meydana gelir?             
a-Pistonun 2 hareketinde
13-4 Zamanlı motorlarda pistonun kaç hareketinde bir iş meydana gelir?
a-      Pistonun 4 hareketinde
14- Sıkıştırılmış yakıt ile hava karışımını buji ile ateşleyerek çalışan motor hangisidir?
Cevap: Benzin Motoru
16- LPG Hangi tip motorlarda kullanılır?
Cevap: Buji ile ateşlemeli motorlarda
17- Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?                                                                        Cevap : Motor
18-Yeni araca1000-2000 Km arasında servislerde yapılan ilk işleme ne denir?       Cevap:İlk bakım
ATEŞLEME SİSTEMİ
1- Akümülatörün Görevi nedir?
 a-Kimyasal Enerjiyi Elektrik enerjisine çevirmektir.
 b-Motora ilk hareketi veren Marş motoruna elektrik vermek.
2- Akümülatör bakımında nelere dikkat edilmelidir?
 a-Su seviyesi daima plakaların 1 cm üzerinde olmalıdır
 b-Eleman kapak deliklerinin açık olmasına dikkat edilmelidir
 c-Kutup başı oksitlerinin temizlenmesine dikkat edilir
3- Akümülatörün iki Kutup başı birbirinden nasıl ayırt 
    edilmelidir?
 a- Eksi (-) Kutup daha ince Artı (+) Kutup daha kalındır
4- Akümülatörün iki Kutup başı Madeni bir çubukla birleşirse ne olur?
 a-Kısa devre meydana gelir, Akü patlar.  

5- Akümülatör elemanları hangi bölgede birbirine bağlanmıştır?
a-Üst Bölgede köprülerle birbirine bağlanmıştır

6- Akümülatörün kendiliğinden boşalmasının Deşarj olmasının sebebi?
 a-Üst Kısmında Pislikler birikmiştir
 b-Plakalar arasında Kısa devre vardır
7- Akümülatörün Kutup başları hangi sıra ile sökülür?
 a-Önce Eksi kutup Daha sonra Artı kutup sökülür
8- Araçta herhangi bir sebeple Elektrik kaynağı yapılacaksa
 a-Akümülatörün Kutup başları sökülür.
9- Akümülatöre nasıl su konmalıdır?
 a-Saf su
10- Akümülatörde su seviyesi ne kadar olmalıdır?
 a-Plakaların 1 cm üzerinde olmalıdır
11- Aracın aküsü bir başka aracın aküsüyle takviye yapılırken nasıl bağlanır?
 a-Artı kutup artıya, eksi kutup eksiye bağlanır.
12- Dijitalli araçlarda hangisi yapılmaz?
 a-Aracın aküsü bir başka aracın aküsüyle takviye yapılmaz
13- Aracınızda Elektrik kontağından meydana gelecek yangın tehlikesine karşı ne yapılmalıdır?
 a-Akümülatörün Kutup başları sökülür
 b-Kontak kapatılır
14- Akümülatörün çok kısa zamanda su eksiltmesinin sebebi nedir?
   a-Regülatör (Konjektör) Bozuktur
15- Endüksiyon Bobininin (Ateşleme Bobini) Görevi nedir?
a-   Aküden aldığı 12 Voltluk akımı 15.000 ila 25.000 volta yükseltmek
16- Platin - Meksefe _ Tevzi Makarası neyin üzerinde bulunur veya aşağıdaki parçalardan hangisine aittir?
     a-Distribütörün üzerinde bulunur - Distribütöre aittir
17- Platin meme yapmışsa ne yapılır?
    a-Platin Zımpara ile temizlenir
18- Platin meme yapmış ise sebebi nedir?
    a-Meksefe (Kondansatör) bozuktur
19-Distribütörün görevi nedir?
   a-Elektrik akımını Bujilere dağıtmak
20-Ateşleme Sisteminde hangi ayar yapılır?
 a-Buji Ayarı       b-Platin Ayarı     e-Avans Ayarı
21- Motor Düzensiz ve tekleyerek çalışıyorsa sebebi nedir?
a-Buji Kablolarından biri çıkmıştır  
b- Bujiler Kurum bağlamış olabilir
22- Buji ayarları yanlış yazılmış bir aracın eksozundan ne renk duman çıkar?
   a-Siyah Duman
23- Motor çalışmazken Kontak Anahtarı açık unutulursa ne olur?
 a- Akümülatör boşalır     b- Platin yanar                             
 c-Endüksiyon Bobini yanar
24- Elektronik ateşleme sisteminin avantajlarından biri hangisidir?
a-    Buji çakma voltajı yüksektir
25- Benzinli motorun ıslanarak çalışmaması durumunda hangisi yapılır?
Cevap: Ateşleme sistemi parçaları kurulanır.
 
AYDINLATMA SİSTEMİ
1- Gaza bastığınızda Farlar normal yanıyor Ayağınızı gazdan çektiği­nizde sönük yanıyorsa sebebi nedir?
   a-Regülatör (Konjektör) bozuktur
2- Araçta Ampuller sıkça Patlıyorsa sebebi nedir?
   a-Regülatör (Konjektör) bozuktur         

3- Ön Farlardan biri Sönük yanıyorsa sebebi nedir?

   a-Far kablo bağlantısı Gevşektir veya Oksitlenmiş,Paslanmıştır
4- Ön Farlardan biri yanmıyorsa sebebi nedir?
   a-Ampul yanmıştır
5- Farların Hiç biri yanmıyorsa sebebi nedir
 a-Sigorta Atmıştır          b-Far Anahtarı bozuktur
6- Farlardan Bir kısmı veya Hiç biri yanmıyorsa sebebi nedir?
 a-Sigorta yanmıştır
7- Sinyaller yanmıyorsa sebebi nedir?
 a-Sigorta Atmıştır      b-Flaşör arızalıdır
8- Elektrik sistemini Kısa devreden koruyan parça hangisidir?
 a-Sigorta
9- Sigorta yanmışsa ne yapılır?
   a-Yenisi ile değiştirilir
10- Sigorta değiştirilirken neye dikkat edilir?
   a-Aynı Amper sigorta ile değiştirilir.
11- Yakın ve uzun farlar ne kadar mesafeyi aydınlatır?
   Yakın farlar 25 m, uzun farlar 100 m’yi aydınlatır.
12-Aracın yakın ve uzun farları yakıldığında gösterge panelinde hangi renk lambalar yanar?
   Cevap -Uzun farlar yakıldığında Mavi lamba yanar.
                Kısa farlar yakıldığında Yeşil lamba yanar.
13- Flaşörün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Sinyal lambalarının yanıp, sönmesini sağlar.
 
YAKIT SİSTEMİ (Soru ve Cevap)
 
1- Yakıt Filtresinin görevi nedir?
 a-Yakıtı Süzer ve Temizler.
2- Hava Filtresinin görevi nedir?
 a-Havayı Süzer ve Temizler.
3- Hava Filtresi ne ile temizlenir ?
 a-Basınçlı Hava ile temizlenir
4- Hava Filtresinin tıkanmaması için ne yapılır?
 a-Basınçlı hava ile temizlenir.
5-Yağ Banyolu Hava Filtresi neyle temizlenir ?
 a-Parçalar sökülüp Gazyağı ile temizlenir.
6- Haya Filtresi tıkalı ise?
 a-Silindirlere zengin karışım gider
 b-Aracın Yakıt sarfiyatı artar
 c-Eksozundan Siyah duman çıkar
7- Eksozdan Siyah Duman çıkıyorsa sebebi nedir?
 a-Hava Filtresi tıkalıdır    b-Karışım Oranı bozuktur
8- Yakıttan Tasarruf elde etmek için neye dikkat edilmelidir?
 a-Hava Filtresinin tıkalı olup olmadığına
 b-Jigle çekili unutulmamalıdır.
9- Karbüratörün görevi nedir?
 a-Yakıt Hava. Karışımını 1/15 oranında silindirlere göndermek
 b-Motora gerekli olan Benzin Hava Karışımını ayarlamak
10- Karbüratör neyin üzerine bağlanmıştır ?
   a-Emme Manifoldu üzerine.
11- Jigle neyin üzerinde bulunur?
 a-Karbüratörün üzerinde
12- Jigle nerede bulunur?
 a-Karbüratör hava giriş Deliği önünde.
13- Jigle ne zaman kullanılır?
 a-Soğuk Havalarda Motor daha rahat ve Kolay çalışsın diye
14- Jigle Kapalıyken Silindirlere nasıl Karışım gider?
 a-Zengin Karışım
15- Benzinli Motorlarda-Yanma hangisi ile meydana gelir?
 a-Bujiyle (Bujinin Kıvılcım Meydana Getirmesiyle) .

16- Dizel Motorlarda yanma hangisi ile meydana gelir?

a-Enjektörle (Enjektörün Mazot Püskürtmesi ile)
17- Dizel Motorlarda Silindir içerisine ne alınır?
 a-Sadece hava alınır
18- Sıkıştırılmış Havanın üzerine Mazotu Püskürten eleman hangisidir
 a-Enjektörler
19- Enjektörlere Düzenli ve Basınçlı Mazot gönderen eleman hangisidir
 a-Mazot Pompası yani Enjeksiyon Pompası.
20- Mazotu Depodan alıp Pompa ve Enjektörlere gönderen eleman hangisidir?
 a-Besleme Pompası
21- Yakıt sisteminde hangi ayar yapılır?
 a-Rolanti Ayarı        b- Karbüratör ayarı
22- Benzinli Motorlarda Marşa basıldığında Motor çalışmıyorsa sebebi
 a-Bujilere Elektrik gelmiyordur (Ateşleme sistemi)
b-Karbüratöre Benzin gelmiyordur (Yakıt sistemi) arızalıdır
23- Dizel Motoru Çalıştıramıyorsanız sebebi ?
 a-Yakıt Sistemi Hava yapmıştır.
24- Enjektörlerden Yakıt püskürtülerek Ateşleme yapan motorlarda hangi yakıt kullanılır
   a-Mazot yani Motorin
25- Araçta Yakıt İkmali yapılırken neye dikkat edilmelidir?
   a-Motor Durdurulur
26- Araçta yakıt sarfiyatının arttığını nasıl anlarsınız ?
 a-Eksozdan Siyah Duman çıkmasından
27- Enjeksiyon sistemli araçta kontak anahtarını açtıktan sonra marş yapabilmek için hangi lambanın sönmesi gerekir?
a-       Enjeksiyon sistemi uyarı lambası
28- Aşağıdakilerden hangisi enjeksiyonlu yakıt sisteminin bir parçasıdır?
a-    Enjektör
29-Aşağıdakilerden hangisi enjeksiyonlu araçta yakıt sisteminin bir parçasıdır?
 a-Oksijen sondası
30- Dizel motorlarda yakıt filtresi değiştirildiği zaman aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Cevap: Sistemin havası alınır.
YAĞLAMA SİSTEMİ
 
1- Motorda Yağlama yağının görevi nedir?
 a-Aşınmayı ve Isınmayı önler
 b-Motorun Soğutulmasına yardımcı olmak
2- Motora Yağlama yağı nereden konur?
 a-Supap muhafaza kapağı üzerindeki kapaktan konur
3- Motor Yağı nereden Boşaltılır ?
 a-Karter tapasından
4- Karterin görevi nedir?
 a-Motorun İhtiyacı olan yağa depoluk yapmaktır
5-Motorda Kaç numara yağ kullanılır?
 a- S.A.E 20 W 50 Numara
6- Motorda yağ seviyesi Yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?
 a-İki çizgi arasında olmalıdır
7- Yağ seviyesi çizginin altına düşerse hangisi meydana gelir?
 a-Aşınma ve Isınma artar
 b-Motor Yanar
8- Motorun kendiliğinden Yağ eksiltmesinin sebebi
 a-Karter contası yırtılmıştır.
9- Eksozdan Mavi duman çıkıyorsa sebebi nedir?
 a-Motor yağ yakıyordur
10- Motorun yağ yakmasının sebebi nedir ?
 a-Silindirler Aşınmıştır.
11-Motor çalışırken yağ lambası yanarsa ne yapılır?

 a-Motor hemen durdurulur.

12-Yağ Basınç göstergesi Basınç Göstermiyorsa sebebi
 a-Karterde yağ kalmamıştır
 b- Yağ Müşir Kablosu çıkmıştır
 c-Yağ Müşir kablosunda kısa devre vardır
13- Motor yağı Hangi bakımda kontrol edilir?
 a-Günlük bakımda
14- Yağ Pompası hareketini hangi parçadan alır
 a- Eksantrik (Kam) Milinden alır
15- Motor yağı boşaltılırken neye dikkat edilmelidir?
 a-Motorun sıcak olmasına
16- Motor yağını kontrol ederken neye dikkat edilmelidir?
   a-Motor durdurulur
   b-Yağın kartere inmesi için 4 ila 5 dakika beklenir
   c-Aracın düz bir zeminde olmasına dikkat edilir
17- Motor çalışırken kontağı kapatıp motoru durdurmayı 
      gerektiren sebep hangisidir
   a-Yağ lambası yandığı zaman  
   b-Şarj lambası yandığı zaman
 
SOĞUTMA SİSTEMİ
 
1- Soğutma şekillerine göre motorlar kaça ayrılır?
 a-Hava ile soğutmalı motorlar   b-Su ile soğutmalı motorlar
2- Aşağıdakilerden hangisi Hava ile soğutmalı motorlarda bulunmaz
   a-Radyatör     b-Devirdaim su pompası
3- Devirdaim su pompasının görevi nedir?
    a-Radyatördeki suyu silindir bloğu su kanallarına göndermek
4- Radyatörün görevi nedir?
 a-Motorda ısınan suyu soğutmak
 b-Soğutma suyuna depoluk yapmak
5- Radyatörde su seviyesi ne kadar olmalıdır?
 a-Peteklerin üzerinde
6- Radyatör petekleri tıkanırsa hangisi meydana gelir?
 a-Sıcaklık artar hararet yükselir
7- Sıcak motorun Radyatör kapağı nasıl açılır?
 a-Basıncı alınarak
8- Vantilatör kayışı hareketini nereden alır?
 a-Krank mili kasnağından
9- Vantilatör kayışına parmakla basıldığında ne kadar esnemelidir?
 a-1,5 cm. esnemelidir
10- Vantilatör kayışının koptuğunu hangi göstergeden anlarsınız
   a-Hararet göstergesinden        b-Şarj Göstergesinden
11- Vantilatör kayışının koptuğunu ilk önce hangi göstergeden anlarsınız?
   a-Şarj göstergesinden
12- Vantilatör kayışı çok gergin (Sıkı) ise hangisi meydana gelir?
   a-Devirdaim Su Pompası yatakları bozulur
   b-Alternatör (Şarj Dinamo) yatakları bozulur
13- Termostatın görevi nedir
   a-Motoru çalışma sıcaklığında sabit tutmak
14- Termostat neyin üzerinde bulunur
 a-Silindir kapağı üzerinde
15- Termostat nerede bulunur
 a- Suyun çıkış yolu üzerinde
16- Termostat Aracın üzerinden çıkarılırsa hangisi meydana gelir?
 a-Motor soğuk çalışır geç ısınır aşınmalar artar
17- Motor çalışma sıcaklığına yükselmiyorsa sebebi nedir?
 a-Termostat bozuktur
18- Motorda ani hararet yükseliyorsa sebebi nedir?

   a-Termostat bozuktur b-Vantilatör kayışı kopmuştur

c-Vantilatör kayışı gevşektir   d-Radyatör kapağı bozuktur
   e-Devirdaim su pompası arızalı olabilir
   f-Silindir Bloğu su kanalları tıkalı olabilir
   g-Otomatik soğutucu fan bozuk olabilir
   h-Fan müşir kablosu çıkmış veya fan müşiri bozuk olabilir
19- Sıcak motora soğuk su koyarken neye dikkat edilmelidir
 a-Motor çalıştırılıp sonra suyu yavaş yavaş konur
 
20- Sıcak motora soğuk su konursa hangisi meydana gelir
 a-Silindir kapağı ve Blok çatlar
21- Sıcak motora nasıl su konmalıdır?
 a-Ilık ve Kireçsiz su Konmalıdır
 
22- Soğutma suyu ne zaman kontrol edilmelidir
 a-Günlük Bakımda kontrol edilir
23- Motorda ani hararet yükselirse ne yapılır?
 a-Hemen motor durdurulur
24- Otomatik soğutucu Fan çalışmıyorsa sebebi
 a-Fan Müşiri bozuktur b-Fan Müşir kablosunda kısa devre vardır
c-Sigorta atmış olabilir
25-Radyatör takviye (ilave) su kabında su hangi seviyede olmalıdır?
   a-Kaptaki işaretli yerde
 
MARŞ SİSTEMİ
 
1- Marş Motorunun görevi nedir ?
 a-Motora ilk hareketi vermek
2- Marş Motoru motorun hangi elemanına ilk hareketi verir
 a-Volana yani Volan dişlisine
3- Motoru çalıştırmak üzere marşa basma süresi ne kadar olmalıdır?
 a-10 ila 15 saniye olmalıdır
4- Marşa 10 ila 15 saniyeden fazla basılırsa hangisi meydana gelir?
 a-Akü boşalır
5- Mars takılı kalırsa ne yapılmalıdır?
 a-Araç vitese takılıp ileri geri sallanır
6- Motor çalışırken marşa basılırsa hangisi zarar görür?
 a-Marş Dişlisi zarar görür    b-Volan dişlisi zarar görür
7- Marşa basıldığında marş motoru çalışmıyorsa sebebi nedir?
 a-Akümülatörün kutup başları gevşektir
8- Marsa basıldığında Tık diye ses geliyor, marş motoru çalışmıyorsa
   a-Akümülatörün Kutup başları Oksitlenmiştir
9- Marşa basıldığında Mars motor çalışmıyor Kornada çalmıyorsa sebebi
   a-Akümülatör boşalmış olabilir
10- Marşa basıldığında marş motoru rahatlıkla dönmüyorsa
 a-Marş Motoru arızalı olabilir (Kutup başı Gevşek veya Oksitlenmiş)
 
ŞARJ SİSTEMİ
1- Şarj Dinamosu (Alternatör Dinamo) görevi nedir?
 a-Mekanik enerjisini Elektrik enerjisine çevirmektir
2- Bir Araç içi daimi sürekli enerji üreten parça hangisidir?
 a-Şarj dinamosu yani alternatör dinamo
3- Aküyü dolduran şarj eden parça hangisidir?
 a-Alternatör yani şarj dinamosu
4- Şarj dinamosu hareketini hangi parçadan alır?
 a- Krank mili kasnağından alır
5- Şarj dinamosu hareketini krank mili kasnağından neyle alır?
 a- V-Kayışı ile alır
6- Motor çalıştığı halde şarj lambası yanmaya devam ediyorsa sebebi nedir? 
a-Vantilatör kayışı kopmuş olabilir
 b-Vantilatör kayışı gevşek olabilir
 c-Regülatör (Konjektör) Bozuk olabilir
 d-Alternatör kablo bağlantıları gevşek olabilir
 e-Kömürler aşınmış olabilir
 
GÜÇ VE AKTARMA ORGANLARI
1- Aktarma organları
 a-Motorun hareketini tekerleklere ileten tüm organların hepsine birden aktarma organları denir
2- Aşağıdakilerden hangisi sırayla aktarma organlarıdır?
 a-Kavrama (Debriyaj)   b-Şanzuman (Vites Kutusu)
 c- Şaft (Kardan Mili)    e-Diferansiyel       f-Aks Milleri
3- Aktarma organlarında hangi yağ kullanılır?
 a-Dişli Yağları kullanılır
4- Kavrama (Debriyajın) Görevi nedir
 a-Motorun hareketini şanzumana (Vites Kutusuna) isteğe göre vermek, isteğe göre kesmek
5- Debriyaj kaçırıyorsa sebebi nedir?
 a-Debriyaj balatası yağlanmıştır
6-Vitese takarken ses yapıyorsa sebebi nedir
 a-Debriyaj ayırmıyordur
 b-Debriyaj ayarı bozuktur
7- Vitese takmakta zorluk çekiyorsanız sebebi nedir?
 a-Debriyaj pedalına tam basılmamıştır
8- Debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasının sebebi nedir?
 a-Ani ve sert kalkış yapmak
9- Aracın yol ve yük durumuna göre Hızını ve Gücünü ayarlayan hangisidir?
 a-Şanzuman (Vites kutusu)
10- Şanzumanda en kuvvetli vites hangi vitestir?
 a- 1. Vites
11- Motordan gelen hareketin yönünü 90 Derece kırarak tekerlere ileten organ hangisidir?
 a-Diferansiyel
12- Dönüşlerde tekerleklerin devrini ayarlayan organ hangisidir?
 a- Diferansiyel
 
DİREKSİYON VE ASKI DONANIMI LASTİKLER
1- Direksiyonun görevi?
 a-Aracı emniyetli olarak yönlendirmektir
2- Direksiyonda boşluk varsa sebebi nedir?
 a-Rot başları aşınmıştır
3- Ön düzende kontrol edilecek en önemli parça
 a-Rot başları
4- Rot ayarı bozuk olan bir araçta ne görülür?
 a-Lastikler içten ve dıştan anormal aşınır
5- Lastiklerin içten ve dıştan aşınmasının bir sebebi de
 a-Lastik havasının az olmasındandır
6- Lastik Havası az olursa
 a-Aracın Enerji kaybı artar   b-Aracın yakıt sarfiyatı artar
 c-Araç lastik havası az olan tarafa doğru çekme yapar
7- Lastik Havası fazla olursa hangisi meydana gelir?
 a-Lastiğin sırtta aşınma meydana gelir
 b-Araç yolda giderken zıplama yapar
8- Araçta süspansiyonu sağlayan parçalar hangisidir?
 a-Makaslar    b-Helezon yayları   c-Amortisörler
9- Araçta yayların salınımını üzerine alan parça hangisidir?
 a-Amortisörler
10- Ön lastiklerde balans varsa sürücüye nasıl yansır?
 a-Direksiyonda Titremeyle yansır
11- Lastiğin üzerindeki rakamlar neyi ifade eder?
 a-Ebatlarını
12- Yakıttan tasarruf elde etmek için ne yapılır?
 a-Lastik havalarının normal değerde olmasına dikkat edilir
13- Lastikler ısındığı zaman lastik havası nasıl olur?
 a-Hava basıncı normal değerden fazla olur
14- Kışın Karlı havalarda zincir hangi tekerlere takılır?
 a-Çekici tekerlerin her ikisine birden takılır
15- Lastik sökerken hangi anahtar kullanılır?
 a-Bijon anahtarı
16- Lastik değistirirken Bijon civataları neyle silinir?
 a-Kuru bezle
17-Araç itilerek çalıştırılmak istenirse aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
   a-Triger kayışı kopar
 
FREN DONANIMI
1- Westinghauslu Hidrolik Fren sistemi olan araçta motor stop edilirse hangisi meydana gelir
 a-Fren tutmaz
2- Frene basıldığında fren çok zayıf yada tutmuyorsa sebebi nedir?         a-Hidrolik kalmamıştır
3- Frene basıldığında aracın hızı yavaşlamıyorsa sebebi nedir?        a-Hava vardır 
4- El Freni Park tespit freni hangi tekerleri tutar?
 a-Arka tekerleri
5- Servis Ayak frenine basıldığında hangi tekerler tutar?
 a-Ön ve arka tekerler birlikte tutar
6- El Freni çekili vaziyette yola devam edilirse hangisi meydana gelir?
 a-Balatalar ısınır fren tutmaz
7- Kışın soğuk havalarda aracı park ettiğinizde el freni çekilecek olursa hangisi meydana gelir?
 a-Balatalar donarak yapışır
8- Fren lambalarından biri yanmıyorsa sebebi nedir?
 a-Ampul yanmıştır
9- Fren lambalarının hiç biri yanmıyorsa sebebi nedir?
 a-Sigorta atmış olabilir
 b-Fren müşir kablosu çıkmış olabilir
 c-Firen müşiri bozuk olabilir
10- Lastik değiştirmek üzere aracı krikoyla kaldırmadan 
evvel ne yapılır?           a-El freni çekilir
11- Uzun yolda durup ta Fren kampanaları el ile kontrol           
      edildiğinde çok fazla ısınmışsa sebebi nedir?
 a-Fren ayarı bozuk Frenler sıkıdır
12- Yakıt sarfiyatının artmasının sebeplerinden biri de
 a-Fren ayarı bozuk frenlerin sıkı olmasındandır
13- Havalı fren sisteminde hava basınç göstergesi basınç   
      göstermiyorsa
 a-Araç yerinden hareket ettirilmez        .
14- Havalı Fren sisteminde hava basıncı çok çabuk düşüyorsa sebebi
 a-Kompresör arızalıdır
 b-Körüklerde kaçak vardır
 c-Hava borularında kaçak vardır
15- Traktörlerde sağ ve sol fren mandalı tek tek ne zaman
      kullanılır
   a-Tarlada çalışırken
16- Traktörün sağ ve sol Fren mandalı Pimi ne zaman takılarak kilitlenir?
  a-Yolda giderken
17- A.B.S. Fren sistemi sürücüye nasıl bir fayda sağlar?
 a- Direksiyon hakimiyeti sağlar
18- Hidrolik frenlerde Westinhause (hidrovak) vakum hortumu patlaksa etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
   a- Fren pedalı çok sertleşir
19-Frenleme anında sürtünme sesi geliyorsa sebebi nedir?
   a-Balata ve disk yüzeyinde toz parçacıkları sıkışmıştır
20-Diskli fren sisteminin avantajları aşağıdakilerden hangisidir?
    a-Balata ve disk yüzeyinin daha kolay soğumasıdır. 

Başa Dön

Soru- Aşağıdakilerden hangisi gücün kaynağıdır?

Cevap- Motor

 Soru- İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?

Cevap -Isı enerjisini

 Soru- Dört zamanlı motorlarda sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır?

Cevap -2.zaman

 Soru- Aşağıdakilerden hangisi bujilerin aşınması sonucunda meydana gelir?

Cevap -Motorun çekiçten düşmesi

 Soru-  Motor çalışırken aracın gösterge panelinde hangisinin yanması yağlama sisteminin çalışmadığını gösterir?

 

Cevap -Yağ Lambası   

 Soru-Motor çalışırken aracın gösterge panelinde hangisinin yanması şarj sisteminin çalışmadığını gösterir?

 

Cevap -Şarj lambası

 Soru- Benzinli bir motorun ateşleme sistemi şekildeki gibi şematize edilmiştir.

Buna göre şekilde soru (?) işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

                      

Cevap -Motor 

 Soru- Motor çalışırken aracın gösterge panelinde hangisinin yanması el freninin çekili olduğunu gösterir?

 

Cevap -El freni lambası 

Soru-Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen yere hangi aktarma organı yazılmalıdır?

Cevap -Aks

 

 

 

 

 

 

 Soru- Benzinli motorların yakıt sistemini gösteren şemada boş kutuya aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 

 

 

 

 

  Cevap -Karbüratör

 Soru- ABS Fren sistemi tekerleklerin frenleme sıra-sında kilitlenmesini önler.Buna göre ABS fren sistemi frenleme sırasında aşağıdakilerden hangilerini azaltır?

-I- Aracın yol üzerinde kaymasını azaltır

-II-Trafik kaza riskini azaltır

 Soru- Yay salınım süresini kısaltan ve sınırlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap -Amortisör

 Soru- Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin görevlerindendir?

Cevap -Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri sönümlemek

 Soru- Silindir içinde iki ölü nokta arasında hareket ederek zamanları meydana getiren parça aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap -Piston

 Soru- Aşağıdakilerden hangisi yapım özelliklerine göre sınıflandırılmış motor tipleridir?

Cevap –Sıra tipi, V tipi, Yatık(Boksör) tipi motorlar

 Soru- Krank milinin iki turunda bir iş meydana gelen motor kaç zamanlıdır?

Cevap- 4 Zamanlı

Soru- 4 Zamanlı dizel motorlarda zamanların  oluşum sırası aşağıdaki gibidir?

Buna göre hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?

Cevap -Egzoz zamanı

 Soru- Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa ne yanar?

Cevap -Alternatör Diyotları

 Soru- Volan hareketini hangi parçadan alır?

Cevap- Krank Milinden

 Soru- Aşağıdakilerden hangisi fren lambalarının yanmamasına sebep olur?

Cevap- Fren müşirinin arızalı olması

Soru-Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalı

Cevap- Park lambası, sinyal lambası, stop lambası

 Soru- Ön lastiklerden biri yeni diğeri eski olan araçla fren yapılırsa ne olur?

Cevap: Bir tarafa çeker

 Soru- Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin görevidir?

Cevap: Silindirdeki yakıt hava karışımını ateşlemek 

Soru- 1. Vitese takılmış durumdaki aracı ilk harekete geçirmek için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Cevap: Debriyaj pedalı yavaşça bırakılırken gaz pedalına basılır.

 Soru- Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?

Cevap: Sıkıştırılan hava ile

 Soru- Hava ile soğutmalı benzinli motorun soğutma sisteminde hangisi bulunur?

Cevap: Soğutma kanatçıkları

 Soru- Araçlarda arka camın rezistanslı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Camda oluşan donma ve buğulanmayı önlemek

 Soru- Aşağıdakilerden hangisi klimanın kullanım amaçlarından değildir?

Cevap: Yakıt tüketiminin azaltılması

 Soru- Hararet sonucu suyu eksilmiş olan radyatöre su eklemeden önce aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Cevap: Motorun soğuması beklenir.

 Soru- Depodaki yakıtı, yakıt enjeksiyon pompasına gönderen parça aşağıdakilerden hangisidir?

 Cevap: Besleme pompası

Araç Gösterge Panelindeki Semboller

     İç Aydınlatma 

 Park Lambası    

   Sis Farı

    Arka sis lambası

 Uzun hüzme

  Dörtlü İkaz Flaşörü

    Fren sistemi

  Ön ısıtma sistemi

   Şarj Göstergesi

  Yağ basıncı

  Anti blokaj fren sistemi

   Yakıt seviyesi göstergesi

     Emniyet kemeri 

  Dönüş sinyalleri

 Soru : Hareket halindeki aracın stop ettirilmeden durdurulabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

Cevap: Debriyaj ve fren pedalına birlikte basılır. 

Soru : Hareket halindeki aracın hızını azaltmak için ne yapılır?

Cevap: Fren pedalına basılır. 

Soru: Kontak anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde açıldığında şekildeki yağ lambası yanmıyorsa arıza sebebi nedir?

 

 Cevap: Yağ lambasının ampulü

 Soru: Debriyaj bilyasının sık sık bozulmasının sebebi nedir?

Cevap: Taşıt hareket halinde iken  debriyaj pedalına yarım basılıyordur.

 Soru: Motor yağlama yağı hangi kapaktan konur?

Cevap: Külbütör kapağından

 Soru: LPG’li motorların dezavantajı nedir?

Cevap: Motor performansı bir miktar düşer.

 Soru: Şekildeki motor parçası hangisidir?

      

Cevap: Manifold

 Soru : Otomatik vitesli araca ne yapılmaz?

Cevap: İterek veya çekerek çalıştırmak

 
      

 
     Başa Dön