- Motor Ders Notlari
   
 
  Motor Ders Notları
 

TEPECİK SÜRÜCÜ KURSU-MOTOR DERS NOTLARI
MOTORUN TANIMI VE TARİFİ(Soru ve Cevapları)

1- Bir araçta motorun görevi nedir?( İçten yanmalı motorlarda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?)
 a-Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çevirmektir
2- Zamanlara göre motorlar kaça ayrılır
 a-2 ve 4 Zamanlı motorlar olmak üzere 2’ye ayrılır
3- Yakıt Türüne göre Motorlar kaça ayrılır?
 a-Benzinli Motorlar, Dizel Motorlar ve L.P.G ile çalışan motorlar
4- Araçlar üzerinde bulunan motorlar aşağıdakilerden hangisidir?
 a-İçten yanmalı motorlar
5- İçten yanmalı motorlarda hangi yakıtlar kullanılır?
 a-Benzin,Mazot veya Motorin, L.P.G    
6- Soğutma şekillerine göre motorlar kaça ayrılırlar?
 a-Hava ve Su soğutmalı motorlar diye ikiye ayrılırlar­
7- Dört zamanın oluşum sırası hangisidir?
   a-Emme - Sıkıştırma - Ateşleme - Eksoz zamanı
8- Aşağıdakilerin hangisi motorun parçalarından biridir?
 a-Krank mili   b-Piston   c-Eksantrik mili
 d-Enjektör   e-Distribütör vs. f-Emme manifoldu
 g-Eksoz manifoldu
9- Motorda yapılan en önemli ayarlardan biri hangisidir?
 a-Supab ayarı
10- Silindir Bloğunun görevi nedir?
 a- Krank mili ve Pistonlara yataklık yapmak
11- Eksantrik (Kam) Milinin görevi nedir?
a-Supabları hareket ettirmek ­
12-2 Zamanlı motorlarda pistonun kaç hareketinde bir iş meydana gelir?             
a-Pistonun 2 hareketinde
13-4 Zamanlı motorlarda pistonun kaç hareketinde bir iş meydana gelir?
a-      Pistonun 4 hareketinde
14- Sıkıştırılmış yakıt ile hava karışımını buji ile ateşleyerek çalışan motor hangisidir?
Cevap: Benzin Motoru
16- LPG Hangi tip motorlarda kullanılır?
Cevap: Buji ile ateşlemeli motorlarda
17- Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?                                                                        Cevap : Motor
18-Yeni araca1000-2000 Km arasında servislerde yapılan ilk işleme ne denir?       Cevap:İlk bakım
ATEŞLEME SİSTEMİ
1- Akümülatörün Görevi nedir?
 a-Kimyasal Enerjiyi Elektrik enerjisine çevirmektir.
 b-Motora ilk hareketi veren Marş motoruna elektrik vermek.
2- Akümülatör bakımında nelere dikkat edilmelidir?
 a-Su seviyesi daima plakaların 1 cm üzerinde olmalıdır
 b-Eleman kapak deliklerinin açık olmasına dikkat edilmelidir
 c-Kutup başı oksitlerinin temizlenmesine dikkat edilir
3- Akümülatörün iki Kutup başı birbirinden nasıl ayırt 
    edilmelidir?
 a- Eksi (-) Kutup daha ince Artı (+) Kutup daha kalındır
4- Akümülatörün iki Kutup başı Madeni bir çubukla birleşirse ne olur?
 a-Kısa devre meydana gelir, Akü patlar.  

5- Akümülatör elemanları hangi bölgede birbirine bağlanmıştır?
a-Üst Bölgede köprülerle birbirine bağlanmıştır

6- Akümülatörün kendiliğinden boşalmasının Deşarj olmasının sebebi?
 a-Üst Kısmında Pislikler birikmiştir
 b-Plakalar arasında Kısa devre vardır
7- Akümülatörün Kutup başları hangi sıra ile sökülür?
 a-Önce Eksi kutup Daha sonra Artı kutup sökülür
8- Araçta herhangi bir sebeple Elektrik kaynağı yapılacaksa
 a-Akümülatörün Kutup başları sökülür.
9- Akümülatöre nasıl su konmalıdır?
 a-Saf su
10- Akümülatörde su seviyesi ne kadar olmalıdır?
 a-Plakaların 1 cm üzerinde olmalıdır
11- Aracın aküsü bir başka aracın aküsüyle takviye yapılırken nasıl bağlanır?
 a-Artı kutup artıya, eksi kutup eksiye bağlanır.
12- Dijitalli araçlarda hangisi yapılmaz?
 a-Aracın aküsü bir başka aracın aküsüyle takviye yapılmaz
13- Aracınızda Elektrik kontağından meydana gelecek yangın tehlikesine karşı ne yapılmalıdır?
 a-Akümülatörün Kutup başları sökülür
 b-Kontak kapatılır
14- Akümülatörün çok kısa zamanda su eksiltmesinin sebebi nedir?
   a-Regülatör (Konjektör) Bozuktur
15- Endüksiyon Bobininin (Ateşleme Bobini) Görevi nedir?
a-   Aküden aldığı 12 Voltluk akımı 15.000 ila 25.000 volta yükseltmek
16- Platin - Meksefe _ Tevzi Makarası neyin üzerinde bulunur veya aşağıdaki parçalardan hangisine aittir?
     a-Distribütörün üzerinde bulunur - Distribütöre aittir
17- Platin meme yapmışsa ne yapılır?
    a-Platin Zımpara ile temizlenir
18- Platin meme yapmış ise sebebi nedir?
    a-Meksefe (Kondansatör) bozuktur
19-Distribütörün görevi nedir?
   a-Elektrik akımını Bujilere dağıtmak
20-Ateşleme Sisteminde hangi ayar yapılır?
 a-Buji Ayarı       b-Platin Ayarı     e-Avans Ayarı
21- Motor Düzensiz ve tekleyerek çalışıyorsa sebebi nedir?
a-Buji Kablolarından biri çıkmıştır  
b- Bujiler Kurum bağlamış olabilir
22- Buji ayarları yanlış yazılmış bir aracın eksozundan ne renk duman çıkar?
   a-Siyah Duman
23- Motor çalışmazken Kontak Anahtarı açık unutulursa ne olur?
 a- Akümülatör boşalır     b- Platin yanar                             
 c-Endüksiyon Bobini yanar
24- Elektronik ateşleme sisteminin avantajlarından biri hangisidir?
a-    Buji çakma voltajı yüksektir
25- Benzinli motorun ıslanarak çalışmaması durumunda hangisi yapılır?
Cevap: Ateşleme sistemi parçaları kurulanır.
 
AYDINLATMA SİSTEMİ
1- Gaza bastığınızda Farlar normal yanıyor Ayağınızı gazdan çektiği­nizde sönük yanıyorsa sebebi nedir?
   a-Regülatör (Konjektör) bozuktur
2- Araçta Ampuller sıkça Patlıyorsa sebebi nedir?
   a-Regülatör (Konjektör) bozuktur         

3- Ön Farlardan biri Sönük yanıyorsa sebebi nedir?

   a-Far kablo bağlantısı Gevşektir veya Oksitlenmiş,Paslanmıştır
4- Ön Farlardan biri yanmıyorsa sebebi nedir?
   a-Ampul yanmıştır
5- Farların Hiç biri yanmıyorsa sebebi nedir
 a-Sigorta Atmıştır          b-Far Anahtarı bozuktur
6- Farlardan Bir kısmı veya Hiç biri yanmıyorsa sebebi nedir?
 a-Sigorta yanmıştır
7- Sinyaller yanmıyorsa sebebi nedir?
 a-Sigorta Atmıştır      b-Flaşör arızalıdır
8- Elektrik sistemini Kısa devreden koruyan parça hangisidir?
 a-Sigorta
9- Sigorta yanmışsa ne yapılır?
   a-Yenisi ile değiştirilir
10- Sigorta değiştirilirken neye dikkat edilir?
   a-Aynı Amper sigorta ile değiştirilir.
11- Yakın ve uzun farlar ne kadar mesafeyi aydınlatır?
   Yakın farlar 25 m, uzun farlar 100 m’yi aydınlatır.
12-Aracın yakın ve uzun farları yakıldığında gösterge panelinde hangi renk lambalar yanar?
   Cevap -Uzun farlar yakıldığında Mavi lamba yanar.
                Kısa farlar yakıldığında Yeşil lamba yanar.
13- Flaşörün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Sinyal lambalarının yanıp, sönmesini sağlar.
 
YAKIT SİSTEMİ (Soru ve Cevap)
 
1- Yakıt Filtresinin görevi nedir?
 a-Yakıtı Süzer ve Temizler.
2- Hava Filtresinin görevi nedir?
 a-Havayı Süzer ve Temizler.
3- Hava Filtresi ne ile temizlenir ?
 a-Basınçlı Hava ile temizlenir
4- Hava Filtresinin tıkanmaması için ne yapılır?
 a-Basınçlı hava ile temizlenir.
5-Yağ Banyolu Hava Filtresi neyle temizlenir ?
 a-Parçalar sökülüp Gazyağı ile temizlenir.
6- Haya Filtresi tıkalı ise?
 a-Silindirlere zengin karışım gider
 b-Aracın Yakıt sarfiyatı artar
 c-Eksozundan Siyah duman çıkar
7- Eksozdan Siyah Duman çıkıyorsa sebebi nedir?
 a-Hava Filtresi tıkalıdır    b-Karışım Oranı bozuktur
8- Yakıttan Tasarruf elde etmek için neye dikkat edilmelidir?
 a-Hava Filtresinin tıkalı olup olmadığına
 b-Jigle çekili unutulmamalıdır.
9- Karbüratörün görevi nedir?
 a-Yakıt Hava. Karışımını 1/15 oranında silindirlere göndermek
 b-Motora gerekli olan Benzin Hava Karışımını ayarlamak
10- Karbüratör neyin üzerine bağlanmıştır ?
   a-Emme Manifoldu üzerine.
11- Jigle neyin üzerinde bulunur?
 a-Karbüratörün üzerinde
12- Jigle nerede bulunur?
 a-Karbüratör hava giriş Deliği önünde.
13- Jigle ne zaman kullanılır?
 a-Soğuk Havalarda Motor daha rahat ve Kolay çalışsın diye
14- Jigle Kapalıyken Silindirlere nasıl Karışım gider?
 a-Zengin Karışım
15- Benzinli Motorlarda-Yanma hangisi ile meydana gelir?
 a-Bujiyle (Bujinin Kıvılcım Meydana Getirmesiyle) .

16- Dizel Motorlarda yanma hangisi ile meydana gelir?

a-Enjektörle (Enjektörün Mazot Püskürtmesi ile)
17- Dizel Motorlarda Silindir içerisine ne alınır?
 a-Sadece hava alınır
18- Sıkıştırılmış Havanın üzerine Mazotu Püskürten eleman hangisidir
 a-Enjektörler
19- Enjektörlere Düzenli ve Basınçlı Mazot gönderen eleman hangisidir
 a-Mazot Pompası yani Enjeksiyon Pompası.
20- Mazotu Depodan alıp Pompa ve Enjektörlere gönderen eleman hangisidir?
 a-Besleme Pompası
21- Yakıt sisteminde hangi ayar yapılır?
 a-Rolanti Ayarı        b- Karbüratör ayarı
22- Benzinli Motorlarda Marşa basıldığında Motor çalışmıyorsa sebebi
 a-Bujilere Elektrik gelmiyordur (Ateşleme sistemi)
b-Karbüratöre Benzin gelmiyordur (Yakıt sistemi) arızalıdır
23- Dizel Motoru Çalıştıramıyorsanız sebebi ?
 a-Yakıt Sistemi Hava yapmıştır.
24- Enjektörlerden Yakıt püskürtülerek Ateşleme yapan motorlarda hangi yakıt kullanılır
   a-Mazot yani Motorin
25- Araçta Yakıt İkmali yapılırken neye dikkat edilmelidir?
   a-Motor Durdurulur
26- Araçta yakıt sarfiyatının arttığını nasıl anlarsınız ?
 a-Eksozdan Siyah Duman çıkmasından
27- Enjeksiyon sistemli araçta kontak anahtarını açtıktan sonra marş yapabilmek için hangi lambanın sönmesi gerekir?
a-       Enjeksiyon sistemi uyarı lambası
28- Aşağıdakilerden hangisi enjeksiyonlu yakıt sisteminin bir parçasıdır?
a-    Enjektör
29-Aşağıdakilerden hangisi enjeksiyonlu araçta yakıt sisteminin bir parçasıdır?
 a-Oksijen sondası
30- Dizel motorlarda yakıt filtresi değiştirildiği zaman aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Cevap: Sistemin havası alınır.
YAĞLAMA SİSTEMİ
 
1- Motorda Yağlama yağının görevi nedir?
 a-Aşınmayı ve Isınmayı önler
 b-Motorun Soğutulmasına yardımcı olmak
2- Motora Yağlama yağı nereden konur?
 a-Supap muhafaza kapağı üzerindeki kapaktan konur
3- Motor Yağı nereden Boşaltılır ?
 a-Karter tapasından
4- Karterin görevi nedir?
 a-Motorun İhtiyacı olan yağa depoluk yapmaktır
5-Motorda Kaç numara yağ kullanılır?
 a- S.A.E 20 W 50 Numara
6- Motorda yağ seviyesi Yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?
 a-İki çizgi arasında olmalıdır
7- Yağ seviyesi çizginin altına düşerse hangisi meydana gelir?
 a-Aşınma ve Isınma artar
 b-Motor Yanar
8- Motorun kendiliğinden Yağ eksiltmesinin sebebi
 a-Karter contası yırtılmıştır.
9- Eksozdan Mavi duman çıkıyorsa sebebi nedir?
 a-Motor yağ yakıyordur
10- Motorun yağ yakmasının sebebi nedir ?
 a-Silindirler Aşınmıştır.
11-Motor çalışırken yağ lambası yanarsa ne yapılır?

 a-Motor hemen durdurulur.

12-Yağ Basınç göstergesi Basınç Göstermiyorsa sebebi
 a-Karterde yağ kalmamıştır
 b- Yağ Müşir Kablosu çıkmıştır
 c-Yağ Müşir kablosunda kısa devre vardır
13- Motor yağı Hangi bakımda kontrol edilir?
 a-Günlük bakımda
14- Yağ Pompası hareketini hangi parçadan alır
 a- Eksantrik (Kam) Milinden alır
15- Motor yağı boşaltılırken neye dikkat edilmelidir?
 a-Motorun sıcak olmasına
16- Motor yağını kontrol ederken neye dikkat edilmelidir?
   a-Motor durdurulur
   b-Yağın kartere inmesi için 4 ila 5 dakika beklenir
   c-Aracın düz bir zeminde olmasına dikkat edilir
17- Motor çalışırken kontağı kapatıp motoru durdurmayı 
      gerektiren sebep hangisidir
   a-Yağ lambası yandığı zaman  
   b-Şarj lambası yandığı zaman
 
SOĞUTMA SİSTEMİ
 
1- Soğutma şekillerine göre motorlar kaça ayrılır?
 a-Hava ile soğutmalı motorlar   b-Su ile soğutmalı motorlar
2- Aşağıdakilerden hangisi Hava ile soğutmalı motorlarda bulunmaz
   a-Radyatör     b-Devirdaim su pompası
3- Devirdaim su pompasının görevi nedir?
    a-Radyatördeki suyu silindir bloğu su kanallarına göndermek
4- Radyatörün görevi nedir?
 a-Motorda ısınan suyu soğutmak
 b-Soğutma suyuna depoluk yapmak
5- Radyatörde su seviyesi ne kadar olmalıdır?
 a-Peteklerin üzerinde
6- Radyatör petekleri tıkanırsa hangisi meydana gelir?
 a-Sıcaklık artar hararet yükselir
7- Sıcak motorun Radyatör kapağı nasıl açılır?
 a-Basıncı alınarak
8- Vantilatör kayışı hareketini nereden alır?
 a-Krank mili kasnağından
9- Vantilatör kayışına parmakla basıldığında ne kadar esnemelidir?
 a-1,5 cm. esnemelidir
10- Vantilatör kayışının koptuğunu hangi göstergeden anlarsınız
   a-Hararet göstergesinden        b-Şarj Göstergesinden
11- Vantilatör kayışının koptuğunu ilk önce hangi göstergeden anlarsınız?
   a-Şarj göstergesinden
12- Vantilatör kayışı çok gergin (Sıkı) ise hangisi meydana gelir?
   a-Devirdaim Su Pompası yatakları bozulur
   b-Alternatör (Şarj Dinamo) yatakları bozulur
13- Termostatın görevi nedir
   a-Motoru çalışma sıcaklığında sabit tutmak
14- Termostat neyin üzerinde bulunur
 a-Silindir kapağı üzerinde
15- Termostat nerede bulunur
 a- Suyun çıkış yolu üzerinde
16- Termostat Aracın üzerinden çıkarılırsa hangisi meydana gelir?
 a-Motor soğuk çalışır geç ısınır aşınmalar artar
17- Motor çalışma sıcaklığına yükselmiyorsa sebebi nedir?
 a-Termostat bozuktur
18- Motorda ani hararet yükseliyorsa sebebi nedir?

   a-Termostat bozuktur b-Vantilatör kayışı kopmuştur

c-Vantilatör kayışı gevşektir   d-Radyatör kapağı bozuktur
   e-Devirdaim su pompası arızalı olabilir
   f-Silindir Bloğu su kanalları tıkalı olabilir
   g-Otomatik soğutucu fan bozuk olabilir
   h-Fan müşir kablosu çıkmış veya fan müşiri bozuk olabilir
19- Sıcak motora soğuk su koyarken neye dikkat edilmelidir
 a-Motor çalıştırılıp sonra suyu yavaş yavaş konur
 
20- Sıcak motora soğuk su konursa hangisi meydana gelir
 a-Silindir kapağı ve Blok çatlar
21- Sıcak motora nasıl su konmalıdır?
 a-Ilık ve Kireçsiz su Konmalıdır
 
22- Soğutma suyu ne zaman kontrol edilmelidir
 a-Günlük Bakımda kontrol edilir
23- Motorda ani hararet yükselirse ne yapılır?
 a-Hemen motor durdurulur
24- Otomatik soğutucu Fan çalışmıyorsa sebebi
 a-Fan Müşiri bozuktur b-Fan Müşir kablosunda kısa devre vardır
c-Sigorta atmış olabilir
25-Radyatör takviye (ilave) su kabında su hangi seviyede olmalıdır?
   a-Kaptaki işaretli yerde
 
MARŞ SİSTEMİ
 
1- Marş Motorunun görevi nedir ?
 a-Motora ilk hareketi vermek
2- Marş Motoru motorun hangi elemanına ilk hareketi verir
 a-Volana yani Volan dişlisine
3- Motoru çalıştırmak üzere marşa basma süresi ne kadar olmalıdır?
 a-10 ila 15 saniye olmalıdır
4- Marşa 10 ila 15 saniyeden fazla basılırsa hangisi meydana gelir?
 a-Akü boşalır
5- Mars takılı kalırsa ne yapılmalıdır?
 a-Araç vitese takılıp ileri geri sallanır
6- Motor çalışırken marşa basılırsa hangisi zarar görür?
 a-Marş Dişlisi zarar görür    b-Volan dişlisi zarar görür
7- Marşa basıldığında marş motoru çalışmıyorsa sebebi nedir?
 a-Akümülatörün kutup başları gevşektir
8- Marsa basıldığında Tık diye ses geliyor, marş motoru çalışmıyorsa
   a-Akümülatörün Kutup başları Oksitlenmiştir
9- Marşa basıldığında Mars motor çalışmıyor Kornada çalmıyorsa sebebi
   a-Akümülatör boşalmış olabilir
10- Marşa basıldığında marş motoru rahatlıkla dönmüyorsa
 a-Marş Motoru arızalı olabilir (Kutup başı Gevşek veya Oksitlenmiş)
 
ŞARJ SİSTEMİ
1- Şarj Dinamosu (Alternatör Dinamo) görevi nedir?
 a-Mekanik enerjisini Elektrik enerjisine çevirmektir
2- Bir Araç içi daimi sürekli enerji üreten parça hangisidir?
 a-Şarj dinamosu yani alternatör dinamo
3- Aküyü dolduran şarj eden parça hangisidir?
 a-Alternatör yani şarj dinamosu
4- Şarj dinamosu hareketini hangi parçadan alır?
 a- Krank mili kasnağından alır
5- Şarj dinamosu hareketini krank mili kasnağından neyle alır?
 a- V-Kayışı ile alır
6- Motor çalıştığı halde şarj lambası yanmaya devam ediyorsa sebebi nedir? 
a-Vantilatör kayışı kopmuş olabilir
 b-Vantilatör kayışı gevşek olabilir
 c-Regülatör (Konjektör) Bozuk olabilir
 d-Alternatör kablo bağlantıları gevşek olabilir
 e-Kömürler aşınmış olabilir
 
GÜÇ VE AKTARMA ORGANLARI
1- Aktarma organları
 a-Motorun hareketini tekerleklere ileten tüm organların hepsine birden aktarma organları denir
2- Aşağıdakilerden hangisi sırayla aktarma organlarıdır?
 a-Kavrama (Debriyaj)   b-Şanzuman (Vites Kutusu)
 c- Şaft (Kardan Mili)    e-Diferansiyel       f-Aks Milleri
3- Aktarma organlarında hangi yağ kullanılır?
 a-Dişli Yağları kullanılır
4- Kavrama (Debriyajın) Görevi nedir
 a-Motorun hareketini şanzumana (Vites Kutusuna) isteğe göre vermek, isteğe göre kesmek
5- Debriyaj kaçırıyorsa sebebi nedir?
 a-Debriyaj balatası yağlanmıştır
6-Vitese takarken ses yapıyorsa sebebi nedir
 a-Debriyaj ayırmıyordur
 b-Debriyaj ayarı bozuktur
7- Vitese takmakta zorluk çekiyorsanız sebebi nedir?
 a-Debriyaj pedalına tam basılmamıştır
8- Debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasının sebebi nedir?
 a-Ani ve sert kalkış yapmak
9- Aracın yol ve yük durumuna göre Hızını ve Gücünü ayarlayan hangisidir?
 a-Şanzuman (Vites kutusu)
10- Şanzumanda en kuvvetli vites hangi vitestir?
 a- 1. Vites
11- Motordan gelen hareketin yönünü 90 Derece kırarak tekerlere ileten organ hangisidir?
 a-Diferansiyel
12- Dönüşlerde tekerleklerin devrini ayarlayan organ hangisidir?
 a- Diferansiyel
 
DİREKSİYON VE ASKI DONANIMI LASTİKLER
1- Direksiyonun görevi?
 a-Aracı emniyetli olarak yönlendirmektir
2- Direksiyonda boşluk varsa sebebi nedir?
 a-Rot başları aşınmıştır
3- Ön düzende kontrol edilecek en önemli parça
 a-Rot başları
4- Rot ayarı bozuk olan bir araçta ne görülür?
 a-Lastikler içten ve dıştan anormal aşınır
5- Lastiklerin içten ve dıştan aşınmasının bir sebebi de
 a-Lastik havasının az olmasındandır
6- Lastik Havası az olursa
 a-Aracın Enerji kaybı artar   b-Aracın yakıt sarfiyatı artar
 c-Araç lastik havası az olan tarafa doğru çekme yapar
7- Lastik Havası fazla olursa hangisi meydana gelir?
 a-Lastiğin sırtta aşınma meydana gelir
 b-Araç yolda giderken zıplama yapar
8- Araçta süspansiyonu sağlayan parçalar hangisidir?
 a-Makaslar    b-Helezon yayları   c-Amortisörler
9- Araçta yayların salınımını üzerine alan parça hangisidir?
 a-Amortisörler
10- Ön lastiklerde balans varsa sürücüye nasıl yansır?
 a-Direksiyonda Titremeyle yansır
11- Lastiğin üzerindeki rakamlar neyi ifade eder?
 a-Ebatlarını
12- Yakıttan tasarruf elde etmek için ne yapılır?
 a-Lastik havalarının normal değerde olmasına dikkat edilir
13- Lastikler ısındığı zaman lastik havası nasıl olur?
 a-Hava basıncı normal değerden fazla olur
14- Kışın Karlı havalarda zincir hangi tekerlere takılır?
 a-Çekici tekerlerin her ikisine birden takılır
15- Lastik sökerken hangi anahtar kullanılır?
 a-Bijon anahtarı
16- Lastik değistirirken Bijon civataları neyle silinir?
 a-Kuru bezle
17-Araç itilerek çalıştırılmak istenirse aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
   a-Triger kayışı kopar
 
FREN DONANIMI
1- Westinghauslu Hidrolik Fren sistemi olan araçta motor stop edilirse hangisi meydana gelir
 a-Fren tutmaz
2- Frene basıldığında fren çok zayıf yada tutmuyorsa sebebi nedir?         a-Hidrolik kalmamıştır
3- Frene basıldığında aracın hızı yavaşlamıyorsa sebebi nedir?        a-Hava vardır 
4- El Freni Park tespit freni hangi tekerleri tutar?
 a-Arka tekerleri
5- Servis Ayak frenine basıldığında hangi tekerler tutar?
 a-Ön ve arka tekerler birlikte tutar
6- El Freni çekili vaziyette yola devam edilirse hangisi meydana gelir?
 a-Balatalar ısınır fren tutmaz
7- Kışın soğuk havalarda aracı park ettiğinizde el freni çekilecek olursa hangisi meydana gelir?
 a-Balatalar donarak yapışır
8- Fren lambalarından biri yanmıyorsa sebebi nedir?
 a-Ampul yanmıştır
9- Fren lambalarının hiç biri yanmıyorsa sebebi nedir?
 a-Sigorta atmış olabilir
 b-Fren müşir kablosu çıkmış olabilir
 c-Firen müşiri bozuk olabilir
10- Lastik değiştirmek üzere aracı krikoyla kaldırmadan 
evvel ne yapılır?           a-El freni çekilir
11- Uzun yolda durup ta Fren kampanaları el ile kontrol           
      edildiğinde çok fazla ısınmışsa sebebi nedir?
 a-Fren ayarı bozuk Frenler sıkıdır
12- Yakıt sarfiyatının artmasının sebeplerinden biri de
 a-Fren ayarı bozuk frenlerin sıkı olmasındandır
13- Havalı fren sisteminde hava basınç göstergesi basınç   
      göstermiyorsa
 a-Araç yerinden hareket ettirilmez        .
14- Havalı Fren sisteminde hava basıncı çok çabuk düşüyorsa sebebi
 a-Kompresör arızalıdır
 b-Körüklerde kaçak vardır
 c-Hava borularında kaçak vardır
15- Traktörlerde sağ ve sol fren mandalı tek tek ne zaman
      kullanılır
   a-Tarlada çalışırken
16- Traktörün sağ ve sol Fren mandalı Pimi ne zaman takılarak kilitlenir?
  a-Yolda giderken
17- A.B.S. Fren sistemi sürücüye nasıl bir fayda sağlar?
 a- Direksiyon hakimiyeti sağlar
18- Hidrolik frenlerde Westinhause (hidrovak) vakum hortumu patlaksa etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
   a- Fren pedalı çok sertleşir
19-Frenleme anında sürtünme sesi geliyorsa sebebi nedir?
   a-Balata ve disk yüzeyinde toz parçacıkları sıkışmıştır
20-Diskli fren sisteminin avantajları aşağıdakilerden hangisidir?
    a-Balata ve disk yüzeyinin daha kolay soğumasıdır. 

 
     Başa Dön