- ilkyardim Ders Notlari
   
 
  ilkyardim Ders Notlari
 

TEPECİK SÜRÜCÜ KURSU 
İLKYARDIM DERS NOTLARI
 
1. Ani olarak meydana gelen, önceden tahmin edilemeyen önlem alındığında çoğunluğu önlenebilen ölüm, yaralanma, hasarla sonuçlanan olaylara Kaza denir.
2. Kasıt unsuru olmaksızın meydana gelen insanları ve çevreyi olumsuz yönde etkileyen çoğunluğu doğal kaynaklı olan kazalara göre daha fazla can ve mal kaybına neden olan olaylara Felaket denir.(Sebebi insanlar değildir. Daha fazla can ve mal kaybı vardır.)
3. Kara yolu üzerinde harekete halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve maddi hasarla sonuçlanan olaylara Trafik Kazası denir. .
4. Trafik kazalarında insan faktörü yüksektir. %96 İnsan hatası vardır. Sürücülere ait en önemli trafik kazası sebebi kural dışı araç kullanılmasıdır..
5. Trafik kazalarında en fazla kabahat sürücülere aittir. %80
6. En fazla görülen kaza trafik kazalarıdır.
7. Trafik kazası gören sürücü müdahale etmek zorundadır.    
Aksi halde para ve puan cezası beraber uygulanır.
8. Trafik kazalarında en çok etkilenen yaş gurubu, yaşlılar ve çocuklardır.
9. Sürücüler şehir dışında şehir içine göre daha fazla kazaya sebep olur.
10. Ani olarak hastalanan, yaralanan, kazaya uğrayan kimseye tıbbi tedavisi uygulanıncaya kadar geçen süre içinde yapılan müdahaleye İlk Yardım denir.
11. İlk yardımın amacı hayat kurtarmaktır.
12. İlk yardım kazanın olduğu olay yerinde başlar sağlık kuruluşunda son bulur.İlk yardımcı hastaya ilaç vermez.
13. Sürücü ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır. Çünkü kazada ilk müdahaleyi yapması gerekir.
14. Nakil, yani kazazedenin taşınması en son aşamadır.
15. A1, A2, G sınıfı hariç tüm motorlu araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur.(A1 = Mobilet,
A2= Motosiklet, G=İş Makinesi
16. İlk yardım çantasında bulunacak malzeme miktarı taşınan yolcu sayısına bağlıdır.(Aracın büyüklüğüne bağlı değildir.)
17. Terdürdiyot, Oksijenli su, Alkol ilk yardım çantasından çıkarılmıştır.
18. İlk yardımın birinci aşaması kazazedeleri olay yerinden uzaklaştırmaktır.
19. Kaza yerinden öncelikle solunum güçlüğü çekenler, şoka girmekte olanlar sevk edilir.En son kırık çıkık burkulması olanlar gönderilir.
20. Normal bir insan istirahat halinde ile dakikada 15-20 kez solunum yapar.
21. Kalbi ve solunumu duran bir insan 5 dakika yaşar ve sonra oksijensizlikten ölür.
22. Oksijensizliğe en az dayanan organ beyindir. 5 dk. dayanır.
23. Solunumun kesin durduğunu göğüs hareketinden anlarız.
24. En etkili suni solunum ağızdan ağıza yapılır.
25. Suni solunum yetişkinlere dakikada 15-20 kez yapılmalıdır.
26. Ağız burun çevresi kanamalı olanlara Holger-Nielson metoduyla solunum verilir. Hasta yüz üstü yatırılır. Sırtına bastırılarak hava dışarı verilir.
27. Bebeklere suni solunum ağız ve buruna aynı anda az hava, sık aralıklarla verilir.
28. Çocuklar ve bebeklerde solunum ve kalp atımı yetişkinlerden fazladır.
29. Kalbin atımı dakikada 60-80 dir.
30. Kalp masajı yapılacak yer sert bir zemin olmalıdır.
31. Kalp masajında göğüs kemiğinin alt ucu 1/3 lük kısmına masaj yapılır.
32. Kalp masajında göğüs kemiği 5 /7 cm esnetilir. (Yetişkinlerde)
33. Kalp masajı dakikada 60-80 kez yapılır.
34. Kalp masajı ve suni solunum birlikte yapıldığı durumda şöyle yapılır. 5 kalp masajı 1 suni solunum veya (en az iki kişiyle yapılır.) 15 kalp masajı 2 suni solunum (bir yardımcı ile)
35. Kalp dolaşım sisteminin merkezidir.
36. Kalp durması halinde kan dolaşımı etkilenir.
37. Nabız en kolay boyundan anlaşılır.(Hissedilir.)
38. Kalp masajına kalp çalışana kadar devam edilir.
39. Kalp masajı kalbi 5 dakika önce duranlara yapılır.
40. Kalbi duran bir hastanın nabzı hissedilemez, göz bebekleri büyür.
41. Kalbin bir faaliyeti de vücutta atık maddelerin hücrelerden alınıp boşaltım sistemine taşınmasında rol oynar.
42. Elektrik çarpmalarında kalp atımı durmuşsa: kalp masajı uygulama bölgesine hafif yumruk vurulur. Kalp çalışır.
43. Vücut ağırlığının 1 /13’ü (13 te 1’i) kandır. Yetişkin bir insanda kan miktarı 4 - 7 litredir.
44. İnsanda %20 kan kaybı olursa hayati tehlike başlar.
45. Büyük bir dış kanamada öncelikle kanayan bölge üzerine basınç uygulanır.
46. Toplar damar kanaması her yerde aynı şekilde normal akış biçiminde koyu kırmızı renkte olur.
47. Atar damar kanaması kesik, fışkırır tarzda açık renkte olur.
Atardamar kanaması en tehlikeli kanama şeklidir. Çünkü kısa sürede fazla kan kaybı olur.
48. Çeşitli sebeplere bağlı olarak dolaşımı giderek azalması ve kaybolmasına şok denir.
49. Şokun belirtileri; üşüme, nabız çok zayıf düzensiz...vb.
50. Şok pozisyonu; hasta,sırt üstü yere yatırılır, ayaklar kalp seviyesinde biraz yukarı kaldırılır, üzeri örtülür.
51. Geçici olarak kendinden geçmeye bayılma denir. Bayılma sırasında hareket sisteminin faaliyeti durur. Soluk yolunun tıkanmaması için bayılan kişi yan yatış pozisyonuna getirilir.
52. Bayılmada duyu organları dikkatlice uyarılır.
53. Şok ve bayılmada ortak ilk yardım ikisinde de şok pozisyonu verilir.
54. Trafik kazalarında en sık görülen yaralanma şekli eziktir.
55. Batan cisim kesinlikle çıkarılmaz, etrafı desteklenir. Baskı yapılmayacak şekilde sarılır.
56. Mobilet-motosiklet,traktör hariç bütün motorlu araçlarda yangın söndürücüsü bulundurulması zorunludur.
57. Yangın söndürücü aracın içinde şoförün kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde olur.
58. Deri ile deri altı organ ve dokuların yandığı yanıklar üçüncü derece yanıklardır. Üçüncü derece yanıklar en tehlikeli olanıdır.
59. Üçüncü derece de yanıklar büyük ve belirgin iz bırakırlar.
60. En hafif olup iz bırakmayan yanıklar birinci derecedir.
61. %20 yanıklarda hayati tehlike başlar.
62. Yanıklar soğuk ve ıslak bir sargı beziyle örtülür.
63. Kemik bütünlüğünün bozulmasına kırık denir. Kol ve bacak kırıklarında atel, köprücük kemiği ve kaburga kırılmalarında üçgen sargı bezi kullanılır.
64. Eklem bütünlüğünün bozulmasına çıkık denir. Eklemlerde görülür.
65. Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesine burkulma denir.
66. Kırıklar kemiklerde, çıkık ve burkulmalar hareketli eklem bölgesinde oluşur.
67. Belden yukarı olan kırıklarda (Omurga kırığı hariç) hasta tespit işlemlerinden sonra hasta yarı oturur şeklinde sevk edilir. Omurga kırıklarında hasta mutlaka sedye ile taşınır.
68. Belden aşağı taraf kırıklarda tespit işleminden sonra hasta sırt üstü yatırılarak sevk edilir.
69. Çıkık kalp seviyesinden yukarı ve soğuk tutulur.
70. Burkulma bölgesinde şişmeyi önlemek için kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulur.
71. Burkulmada soğuk tatbikatın; 12 saat soğuk sonra sıcak tutulur.
72. Kafa içi yaralanmasının en belirgin özelliği bulantı ve kusmadır.
73. Başa alınan darbe sonucu kulak ve burundan kan geliyorsa  kanama engellenmez.
74. Bilinci kaybolmuş kazazedenin kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır vş bir kişinin göz bebekleri farklı şekilde ise beyin hasarı olduğu anlaşır.
75. Kafa yaralanmalarında baş bölgesi soğuk tutulur, vücut bölgesi sıcak tutulur.
76. Burun kanamasında hasta oturtulur.
77.Göğüsteki açık bir yara ıslak bir bezle kapatılmalıdır.                   
Göğüsteki açık bir yaranın sakıncası; dışarıdan gelecek olan hava akciğerleri söndürerek ölüme sebep olur.
78. Kapalı karın yaralanmasının en belirgin özelliği darbe alınan yerde görülen sertliktir.Bunun nedeni iç kanamasıdır.
79. Açık karın yaralanmalarında ilk yardım yaranın yönüne göre uygulanır.
80. Araçlar uzun süre kapalı yerde çalıştırılırsa egzoz gazının aracın içine sızmasıyla solunum zehirlenmesi olur.
81. Gaz zehirlenmelerinde zehre maruz kalan kişi temiz havaya çıkartılır ve suni solunum yapılır.
82. İnsan zehirlenmelerinde en etkili gaz karbonmonoksit gazıdır.
83. Karbonmonoksit gazı kanın oksijen taşıma özelliğini yitirmesine sebep olur ve kişi zehirlenir.
84. Solunum yolu ile zehirlenmeler iki kişi ile ve sedyesiz taşınabilir.
85. Sindirim yolu zehirlenmelerinde hasta kusturulmalıdır.
86. En etkili kusturma yöntemi parmakla dilin arkasının uyarılmasıdır.
87. Bütün vücutta DOLAŞIM SİSTEMİ faaliyet gösterir.
88. Omurganın bir boşluğunda SİNİR SİSTEMİ faaliyet gösterir.
89. Yakıcı kimyasal madde içen (asit,alkol) hasta kusturulmaz. Bol su içirilir.
90. Yılan, akrep, böcek sokmalarında ısırılan bölge soğuk ve kalp seviyesinden aşağıda tutulur.
91. Güneş çarpmasının bir belirtisi de vücut sıcaklığının artmasıdır.
92. Güneş çarpmasında oluşan bitkinliğin sebebi aşırı terlemeyle oluşan tuz ve su kaybıdır.
93. Güneş çarpmasında hastanın vücut ısısı hemen düşürülmez, kademeli olarak düşürülür.
94. Sıcak vurmasında oda sıcaklığında bol tuzlu içecekler içirilir.
95. Donma öncesinde öncelikle uyuma oluşur.
96. Donmak üzere olan hastanın uyuması engellenir.
97. Vücut sıcaklığı yavaş yavaş yükseltilir. Hemen yükseltilmez yoksa kangren olur.
98. Hiçbir şekilde sert hızlı masaj yapılmaz, alkol içirilmez.
99. Hastanın istirahatı sağlanır ve hafif yüzeysel masaj yapılır.
100. Trafik kazalarında yaralıların ölümüne sebep veren etkenler ortadan kaldırılınca haber verilmelidir.
101. Haberleşmede iletilecek haber, kısa öz ve anlaşılır olmalıdır.
102. Haber verilirken olay yeri, yaralının durumu ve sayısı bildirilmelidir.
103. Kimler sürücü belgesi alamaz.
- Aşırı kalp yetmezliği olanlar
- Aşırı alkol ve uyuşturucu bağımlıları. (Alkol refleks  
 ve dikkati azaltır.)
- Ruh dengesi bozuk olanlar, kullandıkları aracın  
   üstünlüğünü kendilerine ait sanırlar.
 - İşitme özürlü olanlar. İşitme cihazı takarsa B sınıfı   
   özel ve F sınıfı ehliyeti alırlar. H sınıfı ortopedik   
   sakatlar için (Bir eli ve ayaklar olmayanlar) verilir.
104.Paylaşma kavramı sürücülükte çok önemlidir.
105.Canlıların en küçük yapı taşı hücredir.
106.Hücreler dokuları dokular organları organlar sistemleri oluşturur.
107.18 yaşına gelenler organ ve doku bağışlayabilirler.
108.Çocuklarda en az 2 yaşına gelince doku ve organ alınabilir.
109.Doku ve organ bağışında dinen ve kanunen uygunluk vardır.
110.Böbrek, kalp, karaciğer, pankreas, kemik iliği ve gözün kornea tabakasının bağış ve nakli vardır.
111.En sık nakli yapılan organ BÖBREK, bağışı yapılan en çok doku KAN dır.
112.Hızır acil servis telefon numarası 112’ dir.

 
    Başa Dön
  Bugün 3 ziyaretçi (64 klik) kişi burdaydı!